За нас

“Кортекс-5” ООД Телекомуникационни системи и инженеринг


Проектиране, доставка и дистрибуция на компоненти, инсталация, тестване и поддръжка на оптични кабелни мрежи и структурни кабелни системи в областта на телекомуникациите.

“Кортекс-5”ООД

"Кортекс-5" ООД е основана през 2003 г. Дружеството се развива в следните дейности: Проектиране, Изграждане, Измерване и сертифициране на оптични кабелни трасета, изграждане на LAN мрежи и структурни кабелни системи, Видео наблюдение, Контрол на достъп и Пожароизвестяване. Консултантска дейност при изграждането на горепосочените системи. Доставка на мрежови компоненти, инструменти и уреди за обработка, свързване и измерване на оптични и LAN кабели. Ние предлагаме на своите клиенти високо качество както при извършваните от нас дейности, така и на доставените от нас компоненти. “Кортекс-5”ООД разполага с високо квалифициран персонал обучаван в специализирани курсове и семинари при водещи фирми в областта на телекомуникациите като: Pirelli Cables, Agilent Technologies, OTE-Greece, Intracom, Seba Dynatronic, Sofia Antipolis-France. Фирмата е сертифицирана в съответствие с ISO 9001:2015 с обхват на сертификацията проектиране, доставка и дистрибуция на компоненти, инсталация, тестване и поддръжка на оптични кабелни мрежи и структурни кабелни системи в областта на телекомуникациите. Към дружеството е изграден орган за контрол от вида "С" акредитиран от "Българска Служба за Акредитация" съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Обхват на акредитацията- Да извършва контрол на: Оптични кабелни линии ( Внесено затихване в нееднородности; Общо затихване; Загуби от обратно отражение ), Наши партньори и клиенти са "Българска Телекомуникационна Компания"АД, "Новател"ЕООД, "Баумит България"АД, "Булгартел"ЕАД, "Вестител БГ" АД, ДП"Съобщително строителство и възстановяване", "Информационно обслужване"АД, "Ита инженеринг"ООД, "Лирекс БГ"ООД, "Мини Марица Изток"ЕАД, "Министерски съвет на Република България", ЕТ"Мирса-93", "Нетуоркс България"ООД, "Орбител"ЕАД, "Телелинк"АД, "Хуавей технолоджис България"ЕООД и др. Натрупаният от нас опит ни дава самочувствие, че влагаме висока надеждност в работата си, като същевременно постигаме максимална икономическа ефективност и отговаряме напълно на нуждите на нашите клиенти.Клиенти