Сертификати


Кортекс-5 ООД

Фирмата е сертифицирана в съответствие с ISO 9001:2015 с обхват на сертификацията "Проектиране, доставка и дистрибуция на компоненти, инсталация, тестване и поддръжка на оптични кабелни мрежи и структурни кабелни системи в областта на телекомуникациите".

Сертификати

Фирмата е сертифицирана в съответствие с ISO 9001:2015, БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и R & M като оторизиран партньор на QPP със статус на "R & M free net OC Installation Manager"

Certificate 1

Certificate 1

19 ноември 2016

“Кортекс-5” ООД въвежда Система за управление по качеството ISO 9001:2015 през 2007 година с обхват на сертификата “Проектиране, доставка и дистрибуция на компоненти, инсталация, тестване и поддръжка на оптични кабелни мрежи и структурни кабелни системи в областта на телекомуникациите”

Certificate 2

Certificate 2

28 февруари 2018

Към дружеството е изграден орган за контрол от вида "С" акредитиран от "Българска Служба за Акредитация" съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Обхват на акредитацията- Да извършва контрол на: Оптични кабелни линии ( Внесено затихване в нееднородности; Общо затихване; Загуби от обратно отражение )

Certificate 3

Certificate 3

Certificate

“Кортекс-5” ООД е акредитиран от R & M като оторизиран партньор на QPP със статус на "R & M free net OC Installation Manager"