Google ще инвестира в AI решения с обществена значимост

Всеки проект ще получи финансова подкрепа в размер на 25 млн. долара

Google не само се отказва от своя договор с военните за разработка на изкуствен интелект, а обещава да използва тази изчислителна мощност за по-положителни цели. Компанията стартира програма, наречена AI for Social Good. В нея ще се обединят усилията на инженери и изследователи за разработването на проекти, свързани с опазването на дивата природа, намирането на работа, предвиждането на наводнения и други. Инициативата ще привлече и експерти извън Google, а също така компанията е отворена и за идеи от неспециалисти.

Технологичният гигант стартира предизвикателството AI Impact Challenge, което насърчава научните кръгове, неправителствените и други организации (независимо дали имат опит с работа върху изкуствен интелект или не) да подават предложения за използването на AI за разрешаване на социални, хуманитарни и екологични проблеми. Всяко предложение, което бъде одобрено,ще получи финансова подкрепа в размер на 25 млн. долара инвестиция, консултации и поддръжка на клиенти. Google ще избере победителите през пролетта на 2019 с помощта на експерти.

До известна степен с този ход компанията цели да подобри имиджа си след месеците на критика. Google от години работи по подобни AI проекти – разликата сега е, че гигантът въвежда разпознаваемо име за подобни инициативи. В крайна сметка компанията не може да реализира такива проекти, без да обмисли културния и етични ефект от своите действия.


Автор: Мария Динкова
30.10.2018
www.pcworld.bg