Previous Next

Изграждане на оптични и структурни кабелни мрежи

Фирма “Кортекс-5” ООД извършва монтаж на оптично телекомуникационно оборудване, монтаж на оптични муфи, монтаж на оптични разпределители, измерване на оптични кабели, влакна и мрежи; направа на изкопни работи за съобщително (телекомуникационно) строителство, изграждане на LAN мрежи, изграждане на структурни кабелни системи и оптични трасета за видео наблюдение, контрол на достъп и пожароизвестяване. Ние предлагаме на своите клиенти високо качество както и при извършваните от нас дейности така и от предлаганите продукти.