Проектиране

Опознаване нуждите на клиентите, анализиране и в следствие проектиране, оптимизация и ре конфигурация на оптични и структурни кабелни мрежи.  Ефикасно планиране на Вашата мрежа, проучвания на терена, оптимизация, съдействие при получаване на разрешителни и легализиране. “Корекс-5“ ООД подхожда с професионализъм в проучването, проектирането, изготвянето на проекти, извършени прецизно и съгласно всички нормативни документи.